Společnost Knauf nabízí komplexní řešení zabezpečených prostor systémem suché výstavby nejen v novostavbách, ale i v rekonstrukcích budov, které jsou tak chráněny proti vloupání či násilnému vniknutí.

Celé zabezpečené prostory, např. byty, kanceláře, apartmány, části hotelů, pojišťoven, bank atd., jsou vytvořeny kombinací bezpečnostních příček, předstěn. Pro zvýšení bezpečnosti je do konstrukce vložena vrstva ocelového pozinkovaného plechu, která je pro vyšší třídu bezpečnosti ještě posílena vloženými tenkostěnnými profily.