Zástavbou nevyužitých půdních prostorů je možné s využitím sádrokartonů získat ve velmi krátké době, při současně vysokém uživatelském standardu perfektní bytové prostory. Sádrokartonové desky se montují na dřevěnou nebo kovovou konstrukci. Z hlediska úspor nákladů na vytápění je nutné v podkroví navrhnout a realizovat správnou tloušťku tepelné izolace (min. 16cm). Před opláštěním sádrokartonovými deskami je nutné vždy provést parotěsnou zábranu (PE folie, AL folie apod.).